od Assessment centra k rozvoju

Poradca, kouč, lektor
Únor 22, 2018
Assessment inak …
Únor 22, 2018
 

O význame komunikácie sa toľko komunikuje, až to hraničí s vedou o vede. Napriek tomu aj naše pôsobenie v spoločnosti Hanon System Slovakia s.r.o. len opätovne potvrdilo, že efekt vzdelávania a rozvoja ľudí v spoločnosti sa priamo úmerne zvyšuje poznaním firemnej kultúry, klímy, organizačnej a riadiacej štruktúry a v neposlednom rade reálnych vzdelávacích a rozvojových potrieb jej zamestnancov a manažérov.

V spoločnosti Hanon nám, aj vďaka útvaru ľudských zdrojov, bolo umožnené získať množstvo tomuto cieľu relevantných informácií prostredníctvom precízne pripraveného a uskutočneného Development Centre. Dovoľujem si s plnou vážnosťou tvrdiť, že už len hĺbkové a časovo náročné „face to face“ rozhovory s manažérmi spoločnosti nám odborníkom na vzdelávanie a rozvoj umožnia získať nielen pohľad na nich ako jednotlivcov, ale oveľa širšie spektrum informácií. Táto mozaika názorov, znalostí a zážitkov nám umožňuje preniknúť do oblasti, ktorou sa naša konzultačná a vzdelávacia spoločnosť vo veľkej miere zaoberá – a to je okrem rozvoja vedomostí, schopností a zručností aj oblasť výkonu, motivácie a postojov.

Každopádne hĺbkový assessment je vynikajúcou základňou pre ušitie programu ďalšieho rozvoja na mieru. V takomto prípade, keď naozaj máte počas diagnostických a poradenských aktivít v rukách a v hlavách relevantné metre, ste aj následne dobrým krajčírom.


Sme hrdí na HR a celý manažment spoločnosti za ich podporu vzdelávania majstrov. Ako prakticky všade, aj tu tvoria veľmi významný stupeň riadenia a pri každodennej práci riešia množstvo problémov, na ktoré by ani univerzita tretieho či štvrtého veku nestačila. Podanie pomocnej ruky vytvorením vzdelávacieho priestoru, v ktorom môžu zdieľať svoje skúsenosti a pod odbornou garanciou lektora zároveň získavať najlepšie riešenia, rady a poznatky o metódach vedenia ľudí, ktoré naozaj fungujú, je reálnym prínosom pre majstrov, manažment i vlastníkov spoločnosti. Sme radi, že sa na tom celom môžeme podieľať a spolupracovať na optimalizácií najcennejších zdrojov podniku systematickým prístupom v podobe dlhodobého projektu.


Ak zaujalo len píšte