Poradca, kouč, lektor

Keď ťa spolupráca baví!
Květen 15, 2019
od Assessment centra k rozvoju
Únor 22, 2018
 

Poradca, kouč, lektor... V akejkoľvek pozícií môžeme na nejaké obdobie pôsobiť v niektorej z výrobných spoločností, zväčša sa i s kolegami zhodneme na tom, že problémy sú do veľkej miery všade podobné.

Napriek tomu ( a to je na našej práci aj najťažšie) je pre konečný úspech odbornej intervencie nesmierne dôležité vycítiť a pochopiť to jedinečné, špecifické, čo formuje firemnú kultúru, ovplyvňuje správanie ľudí a zároveň je aj vynikajúcou platformou pre zlepšenie procesov, vzťahov a v konečnom dôsledku výkonu a úspechu konkrétnej firmy. Spoločnosť Klauke má dobrú ruku na výber manažérov, ktorých názor zdola naozaj zaujíma – čo nie je až také neobvyklé, ale nesmierne hodnotný je ich záujem o výstupy z jednotlivých poradenských a rozvojových aktivít. Fungovalo to presne tak, ako to má byť pre maximalizáciu efektu tréningu. Stretnutie s manažmentom nielen predchádzalo naštartovaniu samotných tréningových činností, samozrejmým boli aj priebežné stretnutia, konzultácie a hľadanie optimálnych riešení.


 

Rada by som vyzdvihla jednu z aktivít – workshop zameraný na zlepšenie medziútvarovej spolupráce. To je totiž – a vzhľadom na rýchly nárast, priam bujnenie niektorých firiem – vcelku normálny a logický problém, ktorý naozaj treba nazývať skôr priestorom na zlepšenie. A pritom najťažšie na tom celom je priznať si, že tento priestor tu je. Veď je koniec-koncov naozaj všade. Akonáhle rozvíjajúca sa firma prejde z tímu rodinného typu na nutné a správne vytvorenie organizačnej štruktúry a dochádza k vylaďovaniu hraníc, právomocí a zodpovedností, úplne logicky dochádza aj k nedorozumeniam, hľadaniu vinníka, zapúzdrovaniu jednotlivých útvarov.... Je priam učebnicovo jasné, že je to proces, ktorý nekončí nakreslením orgagramu.

Som osobne veľmi vďačná za to, že manažéri tejto spoločnosti sa o to doladenie a zdokonaľovanie snažia, že počúvajú názory majstrov a tím lídrov veľmi otvoreným spôsobom, a verím, že sa nám spoločne podarilo dokázať možnosť posúvať sa ďalej aj prostredníctvom skutočne na mieru pripravených a zrealizovaných aktivít pri plnom rešpekte k už v úvode spomínaným špecifikám.


Píšte, prosím