Ako pracujeme

Všetko treba poctivo pripraviť.


—   preto na úvod:

Osobné stretnutie, na ktorom si prejdeme typ aktivity, očakávania a ciele. Následne pripravíme návrh aktivity s jej formou, spôsobom ako chceme dosiahnuť požadované ciele, s rozsahom a cenou. Takto pripravený návrh intenzívne komunikujeme s klientom, aby sme splnili jeho očakávania, či už ide o klasické vzdelávanie, špecifickú aktivitu na vyriešenie problému, video alebo nejaký inovatívny projekt. V tejto fáze je poctivá príprava nevyhnutná. Každá aktivita u nás je jedinečná. Neskutočne milujeme výzvy.

Realizácia aktivity


—   aktivita s nami musí byť zapamätateľná

Každú aktivitu po naplánovaní detailne prejdeme s lektorom, koučom alebo celým tímom, ktorý sa na nej podieľa. U každej aktivity sa snažíme dosiahnuť nielen spokojnosť účastníkov s jej priebehom a lektorom. Ale najmä pocit / vnútorné nastavenie, že aktivita mu dala poznatky a skúsenosti, ktoré hneď zajtra chce uplatniť v praxi. Pre nás je najdôležitejšie poskytnúť účastníkovi podnety, aby vedomosti, ktoré získal aj aplikoval do praxe. Preto na aktivitách používame jedinečné vzdelávacie pomôcky (biofeedback, multimediálne výukové DVD, mobilné aplikácie atď.) ako i štandardné pomôcky (rolové hry, modelové situácie, simulácie, prípadové štúdie, atď) kombinované so špecifickými formami realizácie. Takto postavené aktivity nám prinášajú úspech u účastníkov, ale i aplikáciu nadobudnutých poznatkov do praxe a jedinečné výstupy a informácie z aktivít pre vedenie spoločnosti. Cieľom nie je odprednášať vedomosti, ale dosiahnuť pozitívnu zmenu vo fungovaní jednotlivca aj firmy.

Aktivitou naša práca nekončí!


—   bez ohľadu na to, či to bol prvý alebo posledný workshop

Našim cieľom nie je len poskytnúť kvalitnú službu a odísť. Preto naša práca nekončí po ukončení aktivity. Práve naopak! Veľa energie a úsilia vkladáme do výstupov z aktivity. Nie sú len o tom, či sa aktivita páčila, ale najmä o tom, na čom sa účastníci dohodli, čo chcú aplikovať a aký zvolia postup. Dôležitou časťou je odporúčanie lektora s jeho postrehmi o skupine, ich problémoch a starostiach, ale i možnostiach napredovania spoločnosti. Tieto výstupy následne s odporúčaniami komunikujeme so zadávateľom a hľadáme možnosti ako ďalej zvyšovať efekt samotnej aktivity. Svoju prácu vnímame ako dlhodobý proces zlepšovania.

Ak sa ti páči ako pracujeme - pozri naše referencie!