I vodičom treba pomáhať

Žijem si svoj Pedersen
Květen 28, 2019
Keď ťa spolupráca baví!
Květen 15, 2019
 

Byť vodičom v dnešnej dobe nie je jednoduché. A autobusu v Bratislave, už dupľom nie. Preto sme spoločne s vedením prevádzky spoločnosti Slovak lines a.s. prišli s myšlienkou ich rozvoja v iných ako šoférskych zručnostiach.

Veď uznajte, že stres, s ktorým sa musia deň čo deň vyrovnávať v zápche, je veľký. A to nielen zo strany spolu-šoférujúcich vodičov áut a kamiónov, ktorí sa tlačia hlava nehlava, ale aj zo strany občanov. Teda nás cestujúcich, ktorí si nie vždy uvedomíme, že za to meškanie vodič zväčša nemôže.

Preto sme vytvorili aktivitu zameranú na zvládanie záťaže vodiča. Postaviť tréning zameraný na to, aby to za volantom vždy zvládali s chladnou hlavou a k cestujúcim boli stále milí, bol celkom oriešok .. O to väčší, keď ich nemožno len tak zobrať na deň z pracovného procesu a tréning treba vložiť do neho. Ale ako sa hovorí, keď sa chce, všetko sa dá a vďaka spolupráci s pánom prevádzkovým riaditeľom a dispečingom sa nám podarilo vytvoriť akciu, ktorou prešlo za dva roky skoro 200 vodičov. A ako to hodnotili? Výborne! Hodnotenie obsahu dosiahlo priemernú hodnotu 4,44 z 5 a hodnotenie lektorov dosiahlo priemernú hodnotu 4,66 z 5. 

A čomu sa učili? Nie všetko bolo len o zvládaní záťaže a technikách ako sa so stresom vysporiadať, ale veľa z toho bolo o pochopení ostatných vodičov, cestujúcich a úprave vlastných postojov k nim. Na aktivitách sme sa snažili na množstve príkladov pozitívne ovplyvňovať ich nastavenie, náladu a pozorne sme ich počúvali, čo všetko ich trápi. A tak aktivita nebola prínosná len pre vodičov, ale aj pre vedenie spoločnosti, ktoré na základe informácií z aktivity, sa dozvedelo veľa podnetov, ktoré by len tak nezískalo. V hodnotiacich správach, ktoré sme pravidelne vypracovávali bolo množstvo cenných informácií a postrehov. Či už zo strany účastníkov ako i lektora. A práve veľa nápadov a myšlienok z týchto aktivít bolo aj realizovaných. Čo nás o to viac teší, lebo cieľom našich aktivít nie je len priniesť vzdelávanú tému a tou edukovať účastníkov, ale dlhodobo pomáhať cieľovej skupine, v tomto prípade vodičom, pri ich výkone práce a spoločnosti v jej dlhodobom raste a zlepšovaní firemnej kultúry a nálady v kolektíve.


Kontaktujte nás