Žijem si svoj Pedersen

I vodičom treba pomáhať
Květen 16, 2019
 

So spoločnosťou Marius Pedersen spolupracujeme len dva roky, ale za to obdobie sme spoločne spustili dva veľmi zaujímavé projekty.

Najskôr vzdelávaciu aktivitu zameranú na zvládanie záťaže v pozícii vodiča smetiarskeho auta ako i dispečera v Bratislave. Jednalo sa o projekt, počas ktorého naši lektori využili na samotné meranie záťaže aj biofeedbeckový prístroj, vďaka ktorému mohli dať každému účastníkovi individuálne odporúčania. Takýmto spôsobom sa účastníci dozvedeli nielen štandardné formy zvládania záťaže, ale aj špecifické techniky na ich osobné problémy. Dôležitou časťou aktivity boli aj podnety, ktoré účastníci dali vedeniu. V tejto oblasti musíme vyzdvihnúť spoluprácu s pani Machálkovou a pánom riaditeľom Matejčíkom z prevádzky v BA. Nielen, že zobrali podnety na vedomie, ale aj aktívne ich riešili, čo výraznou mierou pomohlo zlepšiť fungovanie a znížiť ich stres.


Keďže pozícia vodiča je v tomto obore veľmi náročná (ako aj ich výber) skrsla spoločná myšlienka vytvorenia videa, ktoré predstaví ľuďom spoločnosť Marius Pedersen ako i prácu vodičov. Išlo o veľmi podnetnú aktivitu. Počas jej natáčania a tvorby sme sa veľa dozvedeli a mali možnosť aj vidieť prácu ľudí, ktorí sa starajú o to, aby sme žili v čistom prostredí. Musíme im uznať obdivuhodné nasadenie a snahu, robiť túto prácu čo najlepšie. A pravdepodobne práve pre to zanietenie bola i spolupráca pri spracovaní super! Či už hovoríme o spolupráci s pani Šedivou, pani Machálkovou, pánmi riaditeľmi jednotlivých prevádzok alebo samotnými vodičmi a závozníkmi. Práve preto aj vzniklo video, ktoré zaujalo a ktoré, ako veríme, pomôže náboru nových členov do tohto príjemného kolektívu. Veď len za prvý týždeň ho videlo viac ako 800 ľudí, a to sa ešte ani len nedostalo na hlavné miesto šírenia – portál Profesia 


Kontaktuj nás