Multimediálne výukové programy.

 

Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting sa ako jedna z prvých na slovenskom trhu začala venovať tvorbe multimediálnych výukových CD a DVD a to už na prelome tisícročí. Vtedy v spolupráci s Ing. Petrom Balcom majiteľ firmy PhDr. Peter Ďurný, Consulting, PhDr. Ďurný začal tvoriť prvý multimediálny výukový program. Išlo o vytvorenie niečoho nového a v tom čase prelomového na slovenskom trhu. Keďže novovytvorený produkt spoločnosti PhDr. Peter Ďurný, Consulting mal úspech, spoločnosť sa rozhodla v tvorbe multimediálnych výukových programov pokračovať a tejto oblasti sa venuje až do súčasnosti.

V oblasti multimédií sme autormi na slovenskom trhu unikátneho multimediálneho výukového programu "Tajomstvo úspechu je v dobrej komunikácii - Základy komunikácie v manažérskej a obchodnej praxi".

V roku 2008 sme vydali multimediálny výukový program s názvom „Stres a Výkonnosť“ v spolupráci s PhDr. Milošom Šlepeckým, CSc. a MUDr. Jánom Praškom, ktorý obsahuje publikáciu, multimediálny výukový program a relaxačné CD .

Spracovávame audio i audio - vizuálne vzdelávacie a didaktické pomôcky pre interné potreby zadávateľa od spracovania návrhu, cez vytvorenie scenára, režijné, záznamové i strihacie práce až po vytvorenie a overenie konečného produktu. V tej to forme sme spolupracovali aj s Slovenskou sporiteľnou na vzdelávacom CD na podporu predaja s názvom „Abeceda predaja“, taktiež sme vytvorili výukový program „Úvod do sveta práce“ a spolupracovali sme na tvorbe cca 20 ďalších výukových programoch z oblasti automobilového priemyslu a predaja.

V rámci projektu EQUAL "Inovatívne zvyšovanie adaptability na trhu práce formou kombinácie elektronického a klasického vzdelávania s praktickými stážami" sme autormi multimediálneho výukového programu " Vplyv nezamestnanosti na náš život - Ako si efektívne hľadať zamestnanie".

Keďže doba stále napreduje, tak i naša spoločnosť sa snaží v tejto práci pokračovať vyvíjať a inovovať svoje produkty. V dohľadnej dobe pripravujeme výukové programy na témy:

Obchodné rokovania
Time management
Riadenie porád
Etika a etiketa

 

 
Vzdelávacie a tréningové aktivity Vzdelávacie a tréningové aktivity PhDr. Peter Ďurný, Consulting Vám s radosťou predstavuje v skratke svoju ponuku vzdelávacích a tréningových aktivít. Hlavným cieľom týchto a...
Multimediálne výukové programy. Multimediálne výukové programy.   Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting sa ako jedna z prvých na slovenskom trhu začala venovať tvorbe multimediálnych výukových CD a DV...
Diagnostické, analytické a poradenské služby Diagnostické, analytické a poradenské služby Firma PhDr. Peter Ďurný, Consulting ponúka svoje služby aj v oblasti diagnostických, analytických a poradenských služieb. Vďaka našim bo...
Školenia vyplývajúce zo zákonov Školenia vyplývajúce zo zákonov Ponuka certifikovaných služieb v oblasti školení zo zákona je realizovaná na dvoch primárnych úrovniach. Nakoľko sa jedná o širokú oblasť...
Publikácie a metodické materiály Publikácie a metodické materiály               Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting je jednou zo spoločností, ktorá dbá na tvorbu vlastných metodických materiálov a publikačnú č...
Akreditované kurzy spoločnosti Consulting Akreditované kurzy spoločnosti Consulting Poslucháčom ponúka spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting akreditované vzdelávanie najmä v oblastiach komunikácie, manažérskych zručnost...