Akreditované kurzy spoločnosti Consulting

Poslucháčom ponúka spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting akreditované vzdelávanie najmä v oblastiach komunikácie, manažérskych zručností, výberu zamestnancov a ich hodnotenia, tímovej práce a time manažmentu, marketingu, firemnej kultúry, účtovníctva, výpočtovej techniky, cestovného ruchu, opatrovateľstva a mnoho ďalších. V prípade, ak ste si kurz ktorý by ste radi absolvovali nenašli medzi uvedenými a nenachádza sa medzi dole uvedenými akreditáciami, neváhajte nás kontaktovať a my Vám radi poradíme a navrhneme ďalšie možnosti riešenia. Ale ako vravíme pre nás nemožné neexistuje!

 

 

 

1. Kurz manažérskych zručností – 392, 224, 120 hod.

číslo POA-0782/131/2008/1

Modul – Komunikácia manažéra – 88, 48, 16 hod.
Modul – Manažér školiteľ a prezentačné schopnosti manažéra – 40, 16, 8 hod.
Modul – Projekt manažment a riadenie zmien – 40, 24, 16 hod.
Modul – Hodnotenie a výber zamestnancov – 40, 24, 16 hod.
Modul – Tímová práca a Time manažment – 32, 16, 8 hod.
Modul – Zlepšovanie práce manažéra – 24, 16, 8 hod.
Modul – Motivácia a firemná kultúra – 24, 16, 8 hod.
Modul – Zvládanie stresu a mobbingových praktík – 24, 16, 8 hod.
Modul – Zavádzanie kvality – 40, 24, 16 hod.
Modul – Úspešná manažérka a sekretárka – 40, 24, 16 hod.

2. Kurz pre pracovníkov v obchodnom styku – 426, 198, 112 hod.
číslo POA-0782/131/2008/2

Modul – Aktívne vyhľadávanie zamestnania – 48, 32, 16 hod.
Modul – Komunikácia pre pracovníkov v obchodnom styku – 64, 32,16 hod.
Modul – Marketing – 56, 24, 16 hod.
Modul – Marketing nákupu – 32, 16, 8 hod.
Modul – Legislatíva – 48, 16, 8 hod.
Modul – Manažérske zručnosti – 40, 16, 8 hod.
Modul – Účtovníctvo – 90, 30, 16 hod.
Modul – Výpočtová technika – 40, 24, 16 hod.

3. Cestovný ruch – 224 hod. číslo POA-0782/131/2008/3

4. Opatrovateľstvo pre dlhodobo chorých a starých ľudí – 220 hod.
číslo POA-0782/131/2008/4

 
Vzdelávacie a tréningové aktivity Vzdelávacie a tréningové aktivity PhDr. Peter Ďurný, Consulting Vám s radosťou predstavuje v skratke svoju ponuku vzdelávacích a tréningových aktivít. Hlavným cieľom týchto a...
Multimediálne výukové programy. Multimediálne výukové programy.   Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting sa ako jedna z prvých na slovenskom trhu začala venovať tvorbe multimediálnych výukových CD a DV...
Diagnostické, analytické a poradenské služby Diagnostické, analytické a poradenské služby Firma PhDr. Peter Ďurný, Consulting ponúka svoje služby aj v oblasti diagnostických, analytických a poradenských služieb. Vďaka našim bo...
Školenia vyplývajúce zo zákonov Školenia vyplývajúce zo zákonov Ponuka certifikovaných služieb v oblasti školení zo zákona je realizovaná na dvoch primárnych úrovniach. Nakoľko sa jedná o širokú oblasť...
Publikácie a metodické materiály Publikácie a metodické materiály               Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting je jednou zo spoločností, ktorá dbá na tvorbu vlastných metodických materiálov a publikačnú č...
Akreditované kurzy spoločnosti Consulting Akreditované kurzy spoločnosti Consulting Poslucháčom ponúka spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting akreditované vzdelávanie najmä v oblastiach komunikácie, manažérskych zručnost...