Publikácie a metodické materiály

 

Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting je jednou zo spoločností, ktorá dbá na tvorbu vlastných metodických materiálov a publikačnú činnosť. Zastávame myšlienku nepreberania „zaručených návodov na úspech“, ale vlastného skúmania využitia jednotlivých metód a ich efektivity v oblasti vzdelávania na slovenskom trhu. Preto metodické materiály a publikačná činnosť spoločnosti PhDr. Peter Ďurný, Consulting je kombináciou množstva informácií z odborných publikácií, vlastných skúseností s cieľom efektívnej aplikovateľnosti na slovenský trh. Metodické materiály a odborné publikácie sú tvorené zamestnancami, lektormi a vedeckými pracovníkmi s ktorými spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting pracuje a ich odbornú stránku si veľmi váži. V oblasti článkovej publikačnej činnosti uvádzame uverejnený článok v časopise Zisk. (klikni tu a tu) V oblasti knižnej publikačnej činnosti sme autormi alebo spoluautormi publikácií:
Komunikácia
-PhDr. Peter Ďurný a kolektív autorov

Organizácia výroby
- Ing. František Faciník, PhDr Mariana Dolinská, PhDr. Peter Ďurný

Stres a výkonnosť
- PhDr. Miloš Šlepecký CSc., MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Peter Ďurný

Komunikácia a seba presadenie
- MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Miloš Šlepecký, CSc., PhDr. Peter Ďurný

Poruchy komunikácie v manažmente a obchodné rokovania
- PhDr. Peter Ďurný, PhDr. Miloš Šlepecký CSc., PhDr. Klaudia Šanková

Ako zvládnuť stres
- PhDr. Miloš Šlepecký CSc., MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Elena Poloncová, PhDr. Peter Ďurný

Zo širokej ponuky metodických materiálov vytvorených odbornými pracovníkmi spoločnosti PhDr. Peter Ďurný, Consulting sme si dovolili vybrať niektoré ako ukážku našej tvorbu:

Telefonický styk
Písomný styk
Komunikácia s neústretovým klientom
Komunikácia a efektívne predajné zručnosti
Špecifiká komunikácie v pracovných vzťahoch
Efektívna komunikácia a obchodné zručnosti v oblasti nákupu
Základy stratégie a taktiky pri jednaní
Lektorské a prezentačné zručnosti
Lektorské zručnosti pre školiteľov
Optimalizácia výroby - ukážka metodického materiálu
Rýchločítanie a umenie koncentrácie
Benchmarking - úspešná príprava a vedenie projektu
Príprava na prijímací pohovor a spracovanie písomností - ukážka metodického materiálu
Psychológia predaja a merchandisingové stratégie
Marketing predaja a nákupu
Proces nákupu
Cenová politika
Dokonalá sekretárka a jej efektívna práca
Manažment zmeny
Tímová spolupráca, dynamika a tímová efektívnosť
Time manažment - ukážka metodického materiálu
Firemný manažment - finančné analýzy
Štýl riadenia pracovných kolektívov
Vedenie porád
Firemná kultúra
Hodnotenie a hodnotiace pohovory
Motivácia a hodnotenie
Systém riadenia ľudských zdrojov
Prijímanie zamestnancov
Metodická príprava konzultantov, absolventov vys. škôl
Rizikový a krízový manažment
Projektový manažment

Metodické materiály je možné upraviť, resp. vytvoriť priamo pre potreby konkrétneho zadávateľa v rámci jeho predmetu podnikania a firemnej stratégie.

 

 
Vzdelávacie a tréningové aktivity Vzdelávacie a tréningové aktivity PhDr. Peter Ďurný, Consulting Vám s radosťou predstavuje v skratke svoju ponuku vzdelávacích a tréningových aktivít. Hlavným cieľom týchto a...
Multimediálne výukové programy. Multimediálne výukové programy.   Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting sa ako jedna z prvých na slovenskom trhu začala venovať tvorbe multimediálnych výukových CD a DV...
Diagnostické, analytické a poradenské služby Diagnostické, analytické a poradenské služby Firma PhDr. Peter Ďurný, Consulting ponúka svoje služby aj v oblasti diagnostických, analytických a poradenských služieb. Vďaka našim bo...
Školenia vyplývajúce zo zákonov Školenia vyplývajúce zo zákonov Ponuka certifikovaných služieb v oblasti školení zo zákona je realizovaná na dvoch primárnych úrovniach. Nakoľko sa jedná o širokú oblasť...
Publikácie a metodické materiály Publikácie a metodické materiály               Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting je jednou zo spoločností, ktorá dbá na tvorbu vlastných metodických materiálov a publikačnú č...
Akreditované kurzy spoločnosti Consulting Akreditované kurzy spoločnosti Consulting Poslucháčom ponúka spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting akreditované vzdelávanie najmä v oblastiach komunikácie, manažérskych zručnost...