Diagnostické, analytické a poradenské službyFirma PhDr. Peter Ďurný, Consulting ponúka svoje služby aj v oblasti diagnostických, analytických a poradenských služieb. Vďaka našim bohatým skúsenostiam a skúsenostiam našich lektorov sme erudovaným pomocníkom na ceste za lepšími výsledkami.

V prípade, ak meníte informačné systémy, potrebujete analyzovať svoje možnosti alebo uskutočniť inú zmenu vo svojej spoločnosti, ktorú nerobíte každý deň, neváhajte sa na nás obrátiť. Naši analytici a konzultanti Vám prinesú nápady, návrhy a skúsenosti, ktoré získali a pomôžu Vám tak sa vyhnúť chybám a problémom. Lektormi a analytikmi sú odborníci z praxe, a preto naši zákazníci oceňujú široké a kvalitné služby. Kombinujeme znalosti informačných a komunikačných technológií so znalosťami fungovania organizácií. Tieto bohaté poznatky, ktoré sa stále rozširujú, sú úrodnou pôdou pre ďalšie napredovanie, rozvoj vedomostí ako aj motiváciou a dôležitou spätnou väzbou.


V tejto oblasti práce sa najmä venujeme:

Marketingové analýzy a marketingové poradenstvo
Personálny audit
Organizačný audit
Procesný audit
Motivačný audit (audit motivačnej atmosféry na pracovisku)
Chronometrážny audit
Zavádzanie firemnej kultúry
Zavádzanie hodnotiaceho systému
Prehodnocovanie tarifných miezd pracovníkov
Zavádzanie systému kvality
Finančný a ekonomický audit
Identifikácia a analýza vzdelávacích a tréningových potrieb zamestnancov


Na záver tejto časti by sme radi spomenuli i naše bohaté a úspešné skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov z Grantových schém a Operačných programov spolufinancovaných ESF.

 
Vzdelávacie a tréningové aktivity Vzdelávacie a tréningové aktivity PhDr. Peter Ďurný, Consulting Vám s radosťou predstavuje v skratke svoju ponuku vzdelávacích a tréningových aktivít. Hlavným cieľom týchto a...
Multimediálne výukové programy. Multimediálne výukové programy.   Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting sa ako jedna z prvých na slovenskom trhu začala venovať tvorbe multimediálnych výukových CD a DV...
Diagnostické, analytické a poradenské služby Diagnostické, analytické a poradenské služby Firma PhDr. Peter Ďurný, Consulting ponúka svoje služby aj v oblasti diagnostických, analytických a poradenských služieb. Vďaka našim bo...
Školenia vyplývajúce zo zákonov Školenia vyplývajúce zo zákonov Ponuka certifikovaných služieb v oblasti školení zo zákona je realizovaná na dvoch primárnych úrovniach. Nakoľko sa jedná o širokú oblasť...
Publikácie a metodické materiály Publikácie a metodické materiály               Spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting je jednou zo spoločností, ktorá dbá na tvorbu vlastných metodických materiálov a publikačnú č...
Akreditované kurzy spoločnosti Consulting Akreditované kurzy spoločnosti Consulting Poslucháčom ponúka spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting akreditované vzdelávanie najmä v oblastiach komunikácie, manažérskych zručnost...