O nás

História spoločnosti

Vážený návštevník našej internetovej stránky. Dovoľte sa nám v krátkosti predstaviť:

Firma PhDr. Peter Ďurný, Consulting je poradensko-vzdelávacou spoločnosťou. Zakladajúci členovia firmy vyvíjali poradenské aktivity od roku 1990 a pod hlavičkou firmy Consutling, začali svoju činnosť v roku 1992. Od roku 1993 je naša spoločnosť pracoviskom s akreditáciou Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky s číslom kreditu 0782.

Naša spoločnosť za svoje obdobie existencie na trhu vzdelávacích spoločností pôsobila a pôsobí v rôznych oblastiach vzdelávania. Preto našimi účastníkmi kurzov boli majitelia, manažéri, obchodní zástupcovia, sekretárky, lekári, zdravotnícky personál, účtovníčky, pracovníci bezpečnostných služieb, začínajúci podnikatelia, nezamestnaní a mnoho ďalších.

Za obdobie svojho pôsobenia si firma vybudovala stabilné miesto na trhu poradensko - vzdelávacích služieb. Do roku 2012 patrí medzi našich klientov cca 450 podnikov a organizácií v celej šírke podnikateľského spektra. Od veľkých podnikov s celoslovenskou i zahraničnou pôsobnosťou po živnostníkov a samoživiteľov. Vo vertikálnej úrovni riadenia pracujeme od pracovníkov TOP manažmentu cez stredný a líniový manažment, až po robotnícke profesie.

Ďalším segmentom, v ktorom firma PhDr. Peter Ďurný, Consulting realizuje svoje aktivity, sú jednotlivé úrady práce na celom území SR. Široké spektrum modulovo riešených odborných poradenských aktivít a rekvalifikačných kurzov pomáha mladým ľuďom ako aj iným rizikovým skupinám uplatniť sa a presadiť na trhu práce Európskej únie. Do konca roku 2011 využilo naše služby približne 42000 ľudí.

Firmu reprezentuje:

- tím interných pracovníkov v Považskej Bystrici
- tím externých spolupracovníkov v rámci celého územia Slovenskej republiky
- komplexný zbor lektorov, odborných a analytických spolupracovníkov

Vďaka svojej dlhoročnej tradícií a skúsenostiam patrí spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting medzi najkvalitnejšie a najlepšie vzdelávacie spoločnosti na Slovensku.

 O nás

Žiarivé nápady pre vás Žiarivé nápady pre vás V tejto časti Vám ponúkame 6 príspevkov z vybraných školení „šitých na mieru“, ktoré sme realizovali v roku 2012, 2013, 2014 i...
Potrebujete nové nápady ? Potrebujete nové nápady ? V tejto časti našej stránky budete môcť sledovať príspevky našej spoločnosti, ale najmä pravidelne každý jeden mesiac v roku nový príspevo...
Nechajte bussiness rásť Nechajte bussiness rásť Naša spoločnosť, tak ako aj jej motto na tejto stránke, sa snaží svojim klientom poskytnúť komplexné vzdelávacie služby. V nasledujúcej se...