Vážený návštevník našej internetovej stránky! V tejto časti našej stránky by sme sa radi poďakovali našim partnerom a klientom.

Spoločnosti a organizácie, ktoré sú uvedené ako PARTNERI našej spoločnosti, sa spoluprácou s našou spoločnosťou nemalou mierou pričinili a pričiňujú o skvalitnenie našich vzdelávacích služieb v rôznych oblastiach. Preto by sme im aj touto formou a na tomto mieste radi poďakovali za ich spoluprácu a tešíme sa na ďalšie realizované projekty.


Takisto by sme radi vyzdvihli každého KLIENTA, ktorý je, či už graficky, alebo v zozname nižšie, uvedený. Vďaka Vám, našim klientom, sa každodenne stretávame s novými výzvami vo vzdelávaní, ktorých splnenie alebo prekročenie nám robí veľkú radosť a napĺňa energiou do ďalšej práce.

Preto ešte raz veľká vďaka každej uvedenej spoločnosti v tejto sekcii!

Kompletný zoznam našich klientov