Blended learning

Blended learning je formou vzdelávania, ktoré je založené na kombinácii e-learningu a klasického vzdelávania. Keďže spoločnosť PhDr. Peter Ďurný, Consulting má bohaté skúsenosti v oboch oblastiach, je pochopiteľná jej aktívna účasť na tejto forme vzdelávania. Blended learning sa snaží kompenzovať niektoré nevýhody samotného e-learningu, ako aj nevýhody časovej a finančnej náročnosti klasického vzdelávania.

Prečo Blended learning?

Po veľkom boome v oblasti tzv. LMS technológií, a taktiež v oblasti tvorby dištančných textov, začalo vznikať veľké množstvo multimediálnych produktov, ktoré poskytujú obsah na báze textov, grafiky, ale i animácii, zvukových nahrávok a interaktívnych objektov. Keďže máme množstvo skúseností s e-learningom, sami dobre vieme, že nie všetko je možné dozvedieť sa len z elektronickej formy vzdelávania a multimediálny produkt nedokáže obsiahnuť prax a vedomosti našich lektorov. Preto ako jedny s prvých sme sa rozhodli elektronické vzdelávanie kombinovať s klasickou formou.

Nech bude technika postupovať ľubovoľným smerom, nedokáže nahradiť osobnosť lektora, iba umožní nahradiť študijné materiály. Priama komunikácia s lektorom v rámci bežných prezenčných hodín totiž zahŕňa množstvo faktorov. Medzi nimi môžeme spomenúť napríklad:

• schopnosť bezprostrednej a nepripravenej reakcie na nečakané situácie,
• kreatívne myslenie,
• schopnosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkam,
• možnosť zamerania sa na problémy práve vašej spoločnosti,
• schopnosť priamej aktivizácie študentov a pod.

E-learning poskytuje ľuďom skvelé študijné materiály. Nenahradí však ľudskú osobnosť, už len preto, že je neuchopiteľná a nie je ju možné zaradiť do pomyselných škatuliek.

A preto forma blended learningu predstavuje ideálnu kombináciu toho najlepšieho z oboch svetov.

 
Tréning efektívnej kooperácie Tréning efektívnej kooperácie Tréning efektívnej kooperácie Tréning efektívnej kooperácie je cielená metóda zameraná na modelovanie konkrétnych pracovných problémov vy...
Čo je to CWE Čo je to CWE CWE – je novou formou vzdelávania využívajúceho  moderné technológie vo výučbe. CWE obsahuje všetky kľúčové oblasti bežného vzdelávania, p...
Blended learning Blended learning Blended learning je formou vzdelávania, ktoré je založené na kombinácii e-learningu a klasického vzdelávania. Keďže spoločnosť PhDr. Peter Ď...
Meranie a zvládanie stresu Meranie a zvládanie stresu Meranie a zvládanie stresu je novým a uceleným vzdelávacím produktom našej spoločnosti, ktorý je založený na iných princípoch ako bežné vz...
Aplikácia Aplikácia Keďže doba letí míľovými krokmi, tak aj naša spoločnosť sa snaží toto tempu stíhať a vytvárať nové produkty pre našich klientov ako aj ...
Návod na obsluhu Návod na obsluhu 1 Po kliknutí na link, ktorý sa nachádza v e-mail pozvánke sa dostanete na nasledujúcu webovú stránku. Tu zadáte svoje meno a priezvisko ...