Návod na obsluhu

1

CWE 1

Po kliknutí na link, ktorý sa nachádza v e-mail pozvánke sa dostanete na nasledujúcu webovú stránku. Tu zadáte svoje meno a priezvisko v tvare celé meno a prvé písmeno priezivska do políčka: "Enter Guest Name" Pokračujete stlačením klávesy enter.

2

CWE 2

Po prihlásení sa vám zobrazí krátka uvítacia správa, pre další postup kliknite OK.

3

CWE 3

Po prihlásení sa vám zobrazí takáto obrazovka na ktorej uvidíte : v časti video obraz prednášajúceho lektora, v ľavom rohu okienko na komunikáciu s názvom chat a na zvyšnej časti obrazovky sa nachádza prezentácia lektora.

4

CWE 4

V tejto ukážke môžete vidieť okrem možností z predchádzajúcej ukážky aj možnosť využitia bielej tabule na ktorej Vám lektor bude môcť ukázať ním zvolené veci tak, ako pri použití tabule alebo flipchartu na bežnom školení. Do tejto tabule je možné kresliť alebo písať aj z vašej strany pomocou ovládania v pravej časti tohoto okna.

5

CWE 5

Po kliknutí na ponuku Layouts, a zvolení možnosti sharing sa vám v lavej časti obrazovky objavia okná Attendee listu(zoznam účastníkov školenia) a Notes (poznámok). V časti attendee listu okrem mena prezentujúceho uvidíte i ostatných účastníkov školenia, s ktorými možete komunikvať. v okienku notes si môžeťe zapisovať Vaše poznámky zo školenia ktoré si následne môžete uložiť alebo zdieľať s lektorom, alebo ostatnými účastníkmi.

6

CWE 6

Po kliknutí na ponuku Layouts, a zvolení možnosti Discusion sa Vám zobrazí okrem okien opísaných na predošlom obrázku aj okno Q&A - Otázky a odpovede a File share. V okne Q&A môžete dostávať otázky od lktora ako ich aj sami pokladať, rovnako tu budú zobrazené aj odpovede na tieto otázky. Okienko File share sa používa na zdiešanie súborov. Pokiaľ chcete lektorovi alebo pčastníkovi zaslať súbor alebo ukážku použite práve toto okno. V okne Attendee video môžete vidieť seba, alebo ďalších účastníkov školenia ktorí kameru používajú.

7

CWE 7

Po kliknutí na ponuku Layouts, a zvolení možnosti Collaboration sa Vám zobrazia len okná: live stream lektora, chat, Attendee list, Attendee video a evidentne dominujúce okno Whiteboard. Funkcie všetkych týchto okien boli popísané vyžšie.

8

CWE 8

Ďalšou možnosťou v ponuke Layouts je možnosť News/Event. Táto možnosť nám zobrazi okná: Attendee list, chat a live stream lektora. Funkciu týchto okien sme si popísali v predchádzajúcich riadkoch.

9

CWE 9

Na ďalšom obrázku vidíme ponuku Pods. Táto obsahuje zoznam jednotlivých okien ktoré sme opisovali v predošlých obrázkoch. V tejto ponuke vidíte, ktoré z týchto okien práve používate - označené fajkou. Rovnako tu vidíte možnosti ktoré sú prave vypnuté. V ďalších obrázkoch bude možné vidieť umiestnenie ďalších možností po ich zapnutí (odfajknutí).

10

CWE 10

Tento obrázok ukazuje, kde sa objavia okná Attendee video, zobrazuje video stream ostatných účastníkov, a notes, miesto pre vaše poznámky, po tom,čo si ich manuálne aktivujeme v ponuke Pods

11

CWE 11

Na nasledujúcom obrázku vidíte možnosti ponuky Menu v okne Notes (okno s poznámkami). Text size slúži na nastavenie veľkosti písma, clear notes vymaže poznámky ktoré ste napísali a zanechá okno prázdne, publish notes in chat zverejní vaše poznámky v okne chatu a Help - vas odkáže na podporu a pomoc v prípade,že by ste mali problémy s používaním okna s poznámkami.

12

CWE 12

Na nasledujúcom obrázku vidíte možnosti ponuky Menu pre okno Chat. Opäť je tu možnost text size, ďalšia možnosť je send to, kde môžete nastaviť, či chcete komunikovat s lektorom (Presenter), alebo zo všetkými účastníkmi školenia (Everyone).

13

CWE 13

Ponuka Meeting Vám dáva na výber možnosti: Leave Meeting (odpojiť sa zo školenia), microphone settings (nastavenie mikrofónu pri komunikácií s lektorom a účastníkmi a camera settings (nastavenia kamery).

14

CWE 14

Po kliknutí na možnosť v ponuke Pods je možné si nastaviť vlastnú web kameru aby Vás lektor mohol vidieť.

15

CWE 15

Na ďalšom obrázku je potreba kliknúť na Allow. Následne sa spustí vaša web kamera.

16

CWE 16

Ukážka správne spustenej kamery.

17

CWE 17

Ako bolo popísané pri obrázku 12, ponuka meeting vám dáva možnosť Leave meeting (opustiť školenie), po kliknutí na túto možnosť sa odhlásite a zobrazí sa vám nasledujúca obrazovka.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

CWE Baner

Obráťte stres vo svoj prospech

 
Tréning efektívnej kooperácie Tréning efektívnej kooperácie Tréning efektívnej kooperácie Tréning efektívnej kooperácie je cielená metóda zameraná na modelovanie konkrétnych pracovných problémov vy...
Čo je to CWE Čo je to CWE CWE – je novou formou vzdelávania využívajúceho  moderné technológie vo výučbe. CWE obsahuje všetky kľúčové oblasti bežného vzdelávania, p...
Blended learning Blended learning Blended learning je formou vzdelávania, ktoré je založené na kombinácii e-learningu a klasického vzdelávania. Keďže spoločnosť PhDr. Peter Ď...
Meranie a zvládanie stresu Meranie a zvládanie stresu Meranie a zvládanie stresu je novým a uceleným vzdelávacím produktom našej spoločnosti, ktorý je založený na iných princípoch ako bežné vz...
Aplikácia Aplikácia Keďže doba letí míľovými krokmi, tak aj naša spoločnosť sa snaží toto tempu stíhať a vytvárať nové produkty pre našich klientov ako aj ...
Návod na obsluhu Návod na obsluhu 1 Po kliknutí na link, ktorý sa nachádza v e-mail pozvánke sa dostanete na nasledujúcu webovú stránku. Tu zadáte svoje meno a priezvisko ...