Tréning efektívnej kooperácie

Tréning efektívnej kooperácie je cielená metóda zameraná na modelovanie konkrétnych pracovných problémov vyžadujúcich kooperáciu členov tímu a využívanie naučených manažérskych zručností súčasne.

Prečo tréning vznikol?

Praktická skúsenosť pri riadení projektov, riešení vzťahov so zákazníkmi, alebo dodávateľmi i pri zavádzaní zmien vo vnútornom fungovaní firiem hovorí, že cca 40 až 50% práce (a niekedy viac) si „vyrábajú“ členovia tímu navzájom. Vznikajú finančné straty, časové sklzy i zvýšené napätie na pracovisku.

Tento jav len čiastočne znižuje vzdelávanie v jednotlivých odborných i manažérskych oblastiach. Tím zamestnancov vyškolených v jednotlivých odborných i manažérskych oblastiach ešte nezaručuje eliminovanie uvedených problémov.

Na jeho zvládnutie je potrebné meniť súčasne postoje i zručnosti účastníkov a trénovať získané vedomosti na komplexné použitie v danom čase na riešenie daného problému. Jedná sa o rádovo vyššiu kvalitu a náročnosť oproti štandardnému vzdelávaniu a tréningom.

Ako to funguje?
1. Prípravná fáza: analýza najčastejších problémov v kooperácii predpokladanej tréningovej skupiny a tvorba reálnych scenárov zameraných na riešenie konkrétnych pracovných úloh.
2. Realizácia tréningu s modelovaním riešenia pracovných úloh v situácii čo najviac rešpektujúcej reálne pracovné podmienky s viacnásobným videofeedbackom. Rozbor jednotlivých riešení a návrh na zvýšenie efektivity. V tejto časti sa využívajú poznatky z predchádzajúcich výcvikov (soft skills) a ich reálne využívanie.
3. Zavedenie navrhnutých riešení do priamej praktickej činnosti účastníkov a ich doladenie a fixovanie formou nadstavbového retréningu.

V prípade záujmu, neváhajte nás kontaktovať...,

radi Vám poskytneme ďalšie informácie.

 
Tréning efektívnej kooperácie Tréning efektívnej kooperácie Tréning efektívnej kooperácie Tréning efektívnej kooperácie je cielená metóda zameraná na modelovanie konkrétnych pracovných problémov vy...
Čo je to CWE Čo je to CWE CWE – je novou formou vzdelávania využívajúceho  moderné technológie vo výučbe. CWE obsahuje všetky kľúčové oblasti bežného vzdelávania, p...
Blended learning Blended learning Blended learning je formou vzdelávania, ktoré je založené na kombinácii e-learningu a klasického vzdelávania. Keďže spoločnosť PhDr. Peter Ď...
Meranie a zvládanie stresu Meranie a zvládanie stresu Meranie a zvládanie stresu je novým a uceleným vzdelávacím produktom našej spoločnosti, ktorý je založený na iných princípoch ako bežné vz...
Aplikácia Aplikácia Keďže doba letí míľovými krokmi, tak aj naša spoločnosť sa snaží toto tempu stíhať a vytvárať nové produkty pre našich klientov ako aj ...
Návod na obsluhu Návod na obsluhu 1 Po kliknutí na link, ktorý sa nachádza v e-mail pozvánke sa dostanete na nasledujúcu webovú stránku. Tu zadáte svoje meno a priezvisko ...